2. Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o problematike sucha na území Slovenska

 

Výzva na predkladanie ponúk - editovateľná verzia

Výzva na predkladanie ponúk - pdf. verzia