Zákazky s nízkou hodnotou 2021 nad 50 000 EUR bez DPH

Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopu Hypericum 2021

Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopu Hypericum 2021

Dátum zverejnenia: 06.05.2021 Lehota na predkladanie ponúk: 14.05.2021 do 12,00 hod.

Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopu networking záujmových skupín v územiach NATURA 2000

Zabezpečenie cateringových služieb pre realizáciu workshopu networking záujmových skupín v územiach NATURA 2000

Dátum zverejnenia: 28.05.2021 Lehota na predkladanie ponúk: 03.06.2021 do 12,00 hod.