Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ SAŽP 
michal.maco@sazp.sk
048 4374110
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie 10.9.2020

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov

Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130, 0917 453330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Zástupca generálneho riaditeľa pre rozvoj a spoluprácu

Peter Hanúsek Ing.
zástupca GR pre rozvoj a spoluprácu 
peter.hanusek@sazp.sk
02 32131611, 0908 911 343
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

  

Sekcia environmentalistiky

Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
poverený zastupovaním riaditeľa sekcie environmentalistiky, vedúci odboru EVV, tajomník ZVF 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374198, 0915 749660
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia fondov Európskej únie

Július Dömös Ing.
projektový manažér, poverený zastupovaním riaditeľa sekcie fondov EÚ 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
julius.domos@sazp.sk
0906 314192, 0905 887054
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Sekcia ekonomiky a prevádzky

Viera Urdová Ing.
poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky, vedúca odboru 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia environmentálnej informatiky

Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Vytlačiť