Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Richard Müller RNDr., PhD.
generálny riaditeľ SAŽP 
richard.muller@sazp.sk
048 4374111
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov

Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Zástupca generálneho riaditeľa pre rozvoj a spoluprácu

Peter Hanúsek Ing.
zástupca GR pre rozvoj a spoluprácu 
peter.hanusek@sazp.sk
02 32131611, 0908 911 343
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

Sekcia environmentalistiky

Tomáš Orfánus RNDr., PhD.
riaditeľ sekcie environmentalistiky 
tomas.orfanus@sazp.sk
048 4374172, 0917 425029
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia fondov Európskej únie

Karol Gulčík Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
karol.gulcik@sazp.sk
0906 314012
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Sekcia ekonomiky a prevádzky

Viera Urdová Ing.
vedúca odboru, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia environmentálnej informatiky

Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Vytlačiť