Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ SAŽP 
michal.maco@sazp.sk
048 4374110, 0907 858655
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie 10.9.2020

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov

Martin Minarovič Ing.
zástupca GR pre riadenie projektov 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Zástupca generálneho riaditeľa pre rozvoj a spoluprácu

Peter Hanúsek Ing.
zástupca GR pre rozvoj a spoluprácu 
peter.hanusek@sazp.sk
02 32131611, 0908 911 343
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

  

Sekcia environmentalistiky

Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
riaditeľ sekcie environmentalistiky, tajomník ZVF 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374198, 0915 749660
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia fondov Európskej únie

Katarína Rochovská Ing.
riaditeľ SFEU 
katarina.rochovska@sazp.sk
0906 314100
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
SFEÚ  

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Sekcia ekonomiky a prevádzky

Viera Urdová Ing.
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia environmentálnej informatiky

Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Vytlačiť