Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva SAŽP pod odbornou gesciou MŽP SR. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia. Má 22-ročnú tradíciu a od roku 2014 je odberateľom distribuovaný bezplatne. K dispozícii je aj v elektronickej podobe. Financovaný je s podporou Environmentálneho fondu. 

Viac informácií nájdete na www.enviromagazin.sk.

Vytlačiť