oblasť environmentálnej výchovy

Publikácie vydané v rámci environmentálnej výchovy sú určené pre školy, ale aj odbornú a laickú verejnosť so záujmom o problematiku životného prostredia. Ponuka obsahuje edukačné a metodické materiály, určovacie kľúče, informačné plagáty a rôzne vzdelávacie hry, zatriedené do rôznych kategórií.

 

Zborník súťažných prác 5. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda za rok 2017 si môžete prečítať tu.

 

Iné materiály určené na zvyšovanie environmentálneho povedomia:

- nástenný kalendár "Za prameňmi riek 2021"

Vytlačiť