ostatné environmentálne publikácie

 

SPRÁVY O STAVE ŽP:

 

INDIKÁTORY ŽP:

  • Indikátory ŽP sú tvorené, sledované a zoskupené v základných súboroch podľa predmetu ich hodnotenia. 

 

PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ:

Vytlačiť