ostatné environmentálne publikácie

 

SPRÁVY O STAVE ŽP:

 

INDIKÁTORY ŽP:

  • Indikátory ŽP sú tvorené, sledované a zoskupené v základných súboroch podľa predmetu ich hodnotenia. 

 

PROBLEMATIKA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ:

 

PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ:

 

ZBORNÍKY Z KONFERENCIÍ ZNEČISTENÉ ÚZEMIA:

 

Vytlačiť