Videotéka environmentálnych filmov

SAŽP disponuje videotékou z medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia ENVIROFILM a EKOTOPFILM - ENVIROFILM. V ponuke videotéky SAŽP sa v súčasnosti nachádza vyše 1300 titulov slovenských a zahraničných filmov s environmentálnym zameraním. Paleta filmov je veľmi pestrá. Obsahuje filmy dokumentárne, prírodopisné, publicistické, umelecké, animované, výchovno-vzdelávacie, cestopisy, rozprávky, eseje, satiry... a všetky filmy spája jedno - vzdávajú hold prírode okolo nás a ponúkajú návod ako sa k nej máme správať. Ideálna pomôcka pre učiteľov pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy. Návody, tipy a nápady pre centrá voľného času, kultúrne a osvetové strediská. Množstvo zaujímavých filmov pre dospelých, ktorí majú vzťah k prírode a životnému prostrediu. Filmy sú na DVD a VHS nosičoch. Prevažná väčšina filmov je dabovaná alebo titulkovaná v slovenskom alebo českom jazyku.

Používateľom videotéky sa môže stať každý zamestnanec SAŽP a každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov veku.

Databáza filmov sa nachádza na http://enviroportal.sk/videoteka/uvod.

Vytlačiť