fotogaléria

Ekologická stopa

Školský program zameraný na výpočet ekologickej stopy školy.

Edukačný cieľ

Pochopenie a aktívna účasť na znižovaní vplyvov našich každodenných aktivít na okolité životné prostredie.

Zameranie

Práca s internetovým kalkulátorom na výpočet ekologickej stopy školy.

Cieľová skupina

Materské, základné a stredné školy.

Aktuálne v školskom roku 2022/2023

Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

» Viac informácií: www.ekostopa.sk

Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť