klímaTYzuj sa

Online kampaň zameraná na zmenu klímy

Edukačný cieľ

Naštartovať pozitívne zmeny v spoločnosti a je uvedomiť si, že zmena klímy je tu a teraz. Každý deň ju ovplyvňujeme a ona ovplyvňuje nás – odkedy vstaneme z postele, až kým nejdeme spať. 

Zameranie

Kampaň obsahuje 10 mesiacov, 10 tém o zmene klímy a 10 výziev a námetov na aktivity pre cieľovú skupinu

Cieľová skupina

verejnosť, školy

Aktuálne v školskom roku 2023/2024

Kampaň prebieha online od septembra 2023 do 30. júna 2023. Zapojiť sa môže každý v priebehu celého trvania kampane.

» Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť