fotogaléria

Na túru s NATUROU

Školský program zameraný na poznávanie biodiverzity na Slovensku.

Edukačný cieľ

Budovanie vzťahu k prírode a podporovanie tímovej práce žiakov s využitím IKT.

Zameranie

Monitorovanie a dokumentácia vybraných rastliných druhov ale aj inváznych druhov rastlín priamo v teréne. Žiaci, či školy môžu prostredníctvom programu publikovať svoje realizované ekologické projekty, či písať o svojich postrehoch a zaujímavostiach v prírode.

Cieľová skupina

Základné a stredné školy.

» Viac informácií: www.snaturou2000.sk

Školský program je ukončený. Web stránka ostáva funkčná a bude naďalej slúžiť ako vzdelávací a informačný portál.

Záverečná správa školského programu Na túru s Naturou

 

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť