EWOBOX-ujte s nami za environmentálnu výchovu

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v spolupráci so štátnymi a mimovládnymi organizáciami jedinečný projekt EWOBOX – portál environmentálnej výchovy.

Poslanie

Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti Environmentálnej Výchovy, Vzdelávania a Osvety prostredníctvom internetového portálu – BOXU. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.

Jedinečnosť

Unikátnosť portálu spočíva v jeho jedinečnosti v stredoeurópskom a možno aj celoeurópskom priestore. Nemáme vedomosť o tom, že by v tomto priestore existoval podobný nástroj zdieľania informácii v tejto oblasti, ktorý by zastrešoval súčasne štátne aj neziskové organizácie a umožňoval im aktívne si vytvárať svoj virtuálny priestor a vzájomne prepájať informácie.

Unikátna je aj architektúra portálu – organizácia obsahu. Základným stavebným prvkom sú kľúčové slová, ktoré sú priraďované registrovanými užívateľmi pri vytváraní obsahu (článkov, udalostí, výziev a pod.). Umožňujú filtrovať informácie štandardným spôsobom, prechodom cez hierarchickú štruktúru (vertikálne). Kľúčové slová zároveň prepájajú obsah podľa jeho významu, naprieč hierarchickou štruktúrou (horizontálne). To umožňuje presnejšie triedenie obsahu s ohľadom na individuálne preferencie užívateľa.

Ambíciou portálu je sprostredkovať informácie nielen centrálne, ale aj distribuovane, pomocou tzv. widgetov a otvorených dátových zdrojov.

Princípy

Portál budujeme na troch základných princípoch. Rovnováha. Vychádzame z princípu dávaj a ber. Lebo čím viac do EWOBOXU dáme, tým viac z neho dostaneme. Otvorenosť. EWOBOX vnímame ako neobmedzený priestor pre všetky pohľady, témy a názory, pretože environmentálna výchova sa nedá zaškatuľkovať ani zavrieť do boxu. Slušnosť. EWOBOXujeme férovo a dodržiavame zásady slušného správania.

Vízia

Aktuálne portál umožňuje registráciu jednotlivcov a organizácií, ktoré si môžu prostredníctvom EWOBOXU budovať svoj internetový priestor, vytvárať diskusné skupiny, pridávať články, udalosti, výzvy a prezentovať svoju vlastnú ponuku publikácií a programov environmentálnej výchovy.

Víziou je postupne vytvoriť centrálny prístupový distribučný a informačný bod pre environmentálnu výchovu. Systém, ktorý bude fungovať ako informačný kanál, umožňovať sociálnu interakciu, poskytovať prezentačnú platformu, databázu údajov a nástroje/aplikácie pre skvalitnenie činnosti organizácií, ako aj samotnú environmentálnu výchovu.

Staňte sa aj vy súčasťou www.ewobox.sk.

Vytlačiť