Podujatie určené pre školy a verejnosť, plné zaujímavých aktivít na rôzne environmentálne témy. Festival sa realizuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia v Banskej Bystrici.

Kedy:

máj/jún 2024

Viac informácií:

Sledujte náš Facebook a ewobox

 

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky