Jarná outdoorová aktivita, v ktorej vyzývame deti ale aj dospelých vyčistiť prírodu, obľúbené prechádzkové miesto alebo blízke okolie domu.

Kedy:

apríl/máj 2024

Viac informácií:

Sledujte náš Facebook a ewobox

 

Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky