Publikácie vydané v rámci environmentálnej výchovy sú určené pre školy, ale aj odbornú a laickú verejnosť so záujmom o problematiku životného prostredia. Ponuka obsahuje edukačné a metodické materiály, určovacie kľúče, informačné plagáty a rôzne vzdelávacie hry, zatriedené do nižšie uvedených kategórií. Pri každej publikácii sa nachádza krátky popis obsahujúci nasledovné informácie:

Anotácia - stručný opis a charakteristika
Cieľová skupina - veková alebo záujmová skupina, pre ktorú je určená
Rok - rok vydania 
Distribúcia - dostupnosť a spôsob distribúcie záujemcovi


Kontakt pre objednávku publikácií:
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

tel: 048/ 43 74 195
e-mail: o-vychova@sazp.sk

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť