V regióne BBSK ponúkame zážitkové výučbové programy pre školy. Prostredníctvom interaktívnych herných aktivít si žiaci rozvíjajú nie len environmentálne kompetencie, ale tiež svoju fantáziu, tvorivosť, spoluprácu a kritické myslenie.

Program trvá 45 minút a zúčastniť sa ho môže max. 25 žiakov. Výučbový program je potrebné objednať minimálne mesiac dopredu na emailovej adrese jana.rajnohova@sazp.sk alebo telefónnom čísle 048/43 74 196. Vzhľadom k vyššiemu záujmu máme limit: jeden program na jednu školu, respektíve triedu. Po dohode, sa program môže opakovať aj v inej triede, max. 2-3krát v daný deň, v závislosti od personálnej kapacity a času.  

 

Ponuka výučbových programov v školskom roku 2019/2020:

MATERSKÉ ŠKOLY

Tajomstvá hmyzu - Žiaci počas programu skúmajú, čo by sa stalo, keby na svete nebol hmyz. Dozvedia sa zaujímavosti z tohto miniatúrneho ale rozmanitého sveta, oboznámia sa s dôležitosťou a jeho významom v prírode postavia si hmyzí hotel. Nakoniec sami zistia, že hmyz nie je len taká odporná háveď.

Preč s odpadom - Čo je odpad, kde vzniká a kam putuje z nášho smetného koša? Ako môžeme predchádzať jeho vzniku? Ako spracúva odpad príroda? Na tieto a ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede. Zábavnou formou si tiež precvičíme triedenie odpadu.

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Tajomstvá hmyzu - Žiaci počas programu skúmajú, čo by sa stalo, keby na svete nebol hmyz. Dozvedia sa zaujímavosti z tohto miniatúrneho ale rozmanitého sveta, oboznámia sa s dôležitosťou a jeho významom v prírode postavia si hmyzí hotel. Nakoniec sami zistia, že hmyz nie je len taká odporná háveď.

Preč s odpadom - Čo je odpad, kde vzniká a kam putuje z nášho smetného koša? Ako môžeme predchádzať jeho vzniku? Ako spracúva odpad príroda? Na tieto a ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede. Zábavnou formou si tiež precvičíme triedenie odpadu.

Príbeh plastu - Program nás prevedie životom plastovej fľaše, od jej vzniku až po koniec na skládke či v mori. Žiaci sa zamyslia nad jej príbehom a pokúsia sa ho zmeniť. Zistia aké environmentálne a zdravotné riziká plasty so sebou prinášajú a ako im môžeme predchádzať.

Pod dekou - Vyskúšame si, ako sa cíti planéta pod vrstvami skleníkových plynov. Akými aktivitami prispievame ku klimatickej zmene, ako ju zmierniť či ako sa na ňu adaptovať.

Vodný svet pod lupou - Spoznajme spoločne svet, ktorý sa ukrýva v potoku, rieke či jazierku v blízkosti vašej školy. Zahráme sa na bádateľov, zistíme či je voda čistá a preskúmame malé vodné živočíchy, ktoré v nej prebývajú.

Férové banány - Viete komu a koľko platíte za kúpený tovar? Čo je to fairtrade? Aké ekoznačky vám pomôžu pri nakupovaní? Nahliadnite spoločne s nami do sveta banánov a zistite viac o tomto obľúbenom tropickom ovocí.  

 

STREDNÉ ŠKOLY

Pod dekou - Vyskúšame si, ako sa cíti planéta pod vrstvami skleníkových plynov. Akými aktivitami prispievame ku klimatickej zmene, ako ju zmierniť či ako sa na ňu adaptovať. 

Príbeh plastu - Program nás prevedie životom plastovej fľaše, od jej vzniku až po koniec na skládke či v mori. Žiaci sa zamyslia nad jej príbehom a pokúsia sa ho zmeniť. Zistia aké environmentálne a zdravotné riziká plasty so sebou prinášajú a ako im môžeme predchádzať.

Rýchla móda - Nakúpiť rýchlo, lacno a hlavne štýlovo. To je súčasný spôsob nakupovania v módnom priemysle. "Fast fashion" je však skutočnou hrozbou pre ľudí aj planétu. Dozviete sa čo je to rýchla móda a prečo ju musíme poraziť.

Férové banány - Viete komu a koľko platíte za kúpený tovar? Čo je to fairtrade? Aké ekoznačky vám pomôžu pri nakupovaní? Nahliadnite spoločne s nami do sveta banánov a zistite viac o tomto obľúbenom tropickom ovocí.

Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť