fotogaléria

EnvirOtázniky

On-line vedomostná súťaž o životnom prostredí.

Poslanie súťaže

Podnietenie záujmu žiakov základných škôl o životné prostredie a krajinu, vedie k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a vedomostí o udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov vo veciach verejných v škole, doma a regióne.

Zameranie

Každoročne sa obmieňajúce témy so špecifickými okruhmi otázok podnecujú zapojených žiakov k štúdiu odbornej literatúry.

Cieľová skupina

Žiaci II. stupňa základných škôl.

Aktuálne v školskom roku 2023/2024

18. ročník súťaže bude vyhlásený na jar 2024

» Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sazp/envirotazniky

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť