fotogaléria

Zelený svet

Medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti detí a mládeže.

Poslanie súťaže

Posilnenie vzťahu detí k prírode a životnému prostrediu prostredníctvom rôznych výtvarných, literárnych a digitálnych techník.

Zameranie

Podnietenie záujmu u žiakov a rozvoj kritického myslenia v súvislosti s ochranou životného prostredia a prírody.

Cieľová skupina

 Žiaci materských, základných, špeciálnych a stredných škôl.

Aktuálne v školskom roku 2023/2024

28. ročník bude vyhlásený na jeseň 2023

» Viac informácií: ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/

 

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť