Zelený svet

Medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti detí a mládeže.

Poslanie súťaže

Posilnenie vzťahu detí k prírode a životnému prostrediu prostredníctvom rôznych výtvarných, literárnych a digitálnych techník.

Zameranie

Podnietenie záujmu u žiakov a rozvoj kritického myslenia v súvislosti s ochranou životného prostredia a prírody.

Cieľová skupina

 Žiaci materských, základných, špeciálnych a stredných škôl.

Aktuálne v školskom roku 2020/2021

Súťaž práve prebieha. Uzávierka je 11. novembra 2020.

» Viac informácií: zelenysvet.sazp.sk

 

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť