Platné národné kritériá - Register oznámení MŽP SR

Skupina produktov Oznámenie MŽP SR Platnosť oznámenia

Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy

Solid generous biomass fuels

1/20 10/2020 - 10/2023

Drôtokamenné konštrukcie   

Wire stone constructions

1/21  3/2021 - 3/2024

Prostriedky na zimnú údržbu

Winter maintenance products

2/21 7/2021-7/2024

 Izolačné materiály

 Insulating products

3/21 12/2021-12/2024

Sorpčné materiály 

Sorption materials 

1/22

9/2022-9/2025

Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy 

Solid biomass combustion installations

2/22 9/2022-9/2025

Cementy 

Cements 

3/22 12/2022-12/2025

Platné európske kritériá - Register rozhodnutí EK

SKUPINA PRODUKTOV

ČÍSLO ROZHODNUTIA EK

PLATNOSŤ ROZHODNUTIA EK

Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy

Hard Surface Cleaning Products

2017/1217/EÚ

31. 12. 2026

Detergenty určené do umývačiek riadu

Detergents for Dishwashers

2017/1216/EÚ

31. 12. 2026

Detergenty na ručné umývanie riadu

Hand Dishwashing Detergents

2017/1214/EÚ

31. 12. 2026

Pracie prostriedky

Laundry Detergents

2017/1218/EÚ

31. 12. 2026

Detergenty do umývačiek riadu používaných v priemysle a vo verejných zariadeniach

Industrial and Institutional Dishwasher Detergents

2017/1215/EÚ

31. 12. 2026

Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach

Industrial and Institutional Laundry Detergents

2017/1219/EÚ

31. 12. 2026

Interiérové upratovacie služby

Indoor Cleaning Services

 2018/680/EÚ 31. 12. 2027

Elektronické displeje

Elektronic Displays

2020/1804/EÚ

31. 12. 2028

Pestovateľské substráty a pôdne kondicionéry 

Growing Media and Soil Improvers 

2022/1244/EÚ 31. 12. 2030

Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera

Graphic Paper, Tissue Paper, and Tissue Products

2019/70/EÚ 31. 12. 2024

Potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky

Printed Paper, Stationery Paper, Paper Carrier Bag Products

2020/1803/EÚ 31. 12. 2028

Posteľné matrace

Bed Mattresses

2014/391/EÚ  31. 12. 2026

Nábytok

Furniture

2016/1332/EÚ  31. 12. 2026

Tuhé krytiny

Hard Covering Products

2021/476/EÚ 31. 12. 2028

Podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu

Wood-, Cork- and Bamboo- based Floor Coverings

2017/176/EÚ 31. 12. 2026

Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky

Paints and Varnishes

2014/312/EÚ  31. 12. 2025

Textilné výrobky

Textile Products

2014/350/EÚ  31. 12. 2025

Obuv

Footwear

2016/1349/EÚ  31. 12. 2025

Turistické ubytovacie zariadenia

Tourist Accommodation

2017/175/EÚ 30. 6. 2025

Mazivá

Lubricants

2018/1702/EÚ 31. 12. 2024

Výrobky na starostlivosť o zvieratá

Animal Care Products

2021/1870/EÚ 31. 12. 2027

Kozmetické výrobky

Cosmetic Products

2021/1870/EÚ 31. 12. 2027

Absorpčné hygienické výrobky
Absorbent Hygiene Products

2023/1809/EÚ  31. 12. 2029

Zdroj: SAŽP - OEM

Znenie rozhodnutí EK pre jednotlivé skupiny produktov nájdete na http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Národné kritériá v riešení - Návrhy osobitných podmienok

 Návrhy osobitných podmienok v riešení/revízii

 Skupina produktov

Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy

Vytlačiť