Platné národné kritériá- Register oznámení MŽP SR

Skupina produktov Oznámenie MŽP SR Platnosť oznámenia

Baliaci papier a vlnitá lepenka
Products of corrugated cardboard from recycled fibres

1/17 zrušené

Dosky na báze dreva
Wooden boards

2/17 zrušené

Prostriedky na zimnú údržbu
Winter Maintenance Agents

4/17 05/2017-05/2020

Tissue papier
Tissue paper

5/17 zrušené
Murovacie materiály
Masonry materials
6/17 11/2017-11/2020
Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy
Combustion Equipment of Solid Biomass
7/17 11/2017-11/2020

Plynové infražiariče

Gas infra-red heaters

1/18 06/2018- 06/2021

Okná a vonkajšie dvere

Windows and exterior doors

2/18 09/20018-09/2021

Izolačné materiály

Insulation materials

3/18 09/2018-09/2021

Sorpčné materiály
Sorbents

4/18  10/2018- 10/2021

Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich
Biodegradable plastic materials and products of them

 1/19  02/2019- 02/2022

Cementy

Cements

2/19   07/2019 - 07/2022

Betónové strešné krytiny   

Concrete Roofing Tiles  

3/19 08/2019 - 08/2022

 

Platné európske kritériá- Register rozhodnutí EK

SKUPINA PRODUKTOV

ČÍSLO ROZHODNUTIA EK

PLATNOSŤ ROZHODNUTIA EK

Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy
(Hard Surface Cleaning Products)

 

2017/1217/EÚ

26.06.2023

Detergenty určené do umývačiek riadu
(Detergents for Dishwashers)

 

2017/1216/EÚ

26.06.2023

Detergenty na ručné umývanie riadu
(Hand Dishwashing Detergents)

 

2017/1214/EÚ

26.06.2023

Pracie prostriedky
(Laundry Detergents)

 

2017/1218/EÚ

26.06.2023

Zmývateľné kozmetické výrobky

(Rinse-off Cosmetic Products)

 

2014/893/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2021

Absorpčné hygienické výrobky

(Absorbent Hygiene Products)

 

2014/763/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2022

Osobné počítače, notebooky a tablety

(Personal, Notebook and Tablet Computers)

 

2016/1371/EÚ

expirované

Televízory
(Televisions)

 

2009/300/ES

Platnosť predĺžená do
31.12.2020

Pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč
(Growing media ,Soil Improvers and Mulch)

 

2015/2099/EÚ

30.6.2022

Tepelné čerpadlá poháňané elektrinou alebo plynom a plynové absorpčné tepelné čerpadlá
(Heat Pumps)

 

2007/742/ES

expirované

Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera (Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products)

 

2019/70/EÚ

31.12.2024

Posteľné matrace
(Bed Mattresses)

 

2014/391/EÚ

Platnosť predĺžená do 28.07.2022

Tuhé krytiny
(Hard Coverings)

 

2009/607/ES

Platnosť predĺžená do
30.06.2021

Podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu
(Wood-, cork- and bamboo- based floor coverings)

 

2017/176/EÚ

26.01.2023

Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky

(Paints and Varnishes)

 

2014/312/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2022

Textilné výrobky
(Textiles)

 

2014/350/EÚ

25.12.2023

Obuv
(Footwear)

 

2016/1349/EÚ

05.08.2022

Turistické ubytovacie zariadenia
(Tourist Accommodation Services)

 

2017/175/EÚ

26.01.2022

Mazivá
(Lubricants)

 

2018/1702/EÚ

 31.12.2024

Nábytok
(Furniture)

 

2016/1332/EÚ

28.07.2022

Novinový papier

(Newsprint Paper)

 

 

Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2019/70/EÚ pre Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera (Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products)

Potlačený papier

(Printed Paper)

 

2012/481/EÚ

Platnosť predĺžená do
31.12.2020

Zobrazovacie zariadenia

(Imaging Equipment)

2013/806/EÚ

expirované

Detergenty do umývačiek riadu používaných v priemysle a vo verejných zariadeniach

(Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents)

 

2017/1215/EÚ

26.06.2023

Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach
(Industrial and Institutional Laundry Detergents)

 

2017/1219/EÚ

26.06.2023

Zdravotnotechnické armatúry

(Sanitary Tapware)

 

2013/250/EÚ

expirované

Splachovacie záchody a pisoáre

(Flushing Toilets and Urinals)

 

2013/641/EÚ

expirované

Ohrievače vody

(Water-Based Heaters)

 

2014/314/EÚ

expirované

Spracované papierenské výrobky

(Converted Paper)

 

2014/256/EÚ

Platnosť predĺžená do
31.12.2020

Interiérové upratovacie služby

(Indoor Cleaning Services)

2018/680/EU

03.05.2023

Stav k 04.07. 2019
Zdroj: SAŽP - SE - OEMBD

Znenie rozhodnutí EK pre jednotlivé skupiny produktov nájdete na http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

 

Národné kritériá v riešení- Návrhy osobitných podmienok

  Návrhy osobitných podmienok v riešení /revízii 

 skupina produktov
Tuhé ušľachtilé biopalivá
Drôtokamenné konštrukcie
Vytlačiť