Environmentálne označovanie vo svete

 

V roku 1994 bola založená nezisková asociácia ekolabelingových organizácií z celého sveta -  Globálna sieť environmentálneho označovania výrobkov a služieb - Global Ecollabelling Network (GEN). Vznikla za účelom získania informácií o všetkých existujúcich programoch environmentálneho označovania a následného zjednotenia príslušných environmentálnych kritérií a postupov. Združuje programy environmentálneho označovania Ameriky, Ázie, Európy, Oceánie a Austrálie. V súčasnosti má 27 členov.

V medzinárodnom meradle existuje viac ako 30 národných a nadnárodných systémov environmentálneho označovania. Ako príklady uvádzame tieto environmentálne značky.

Vytlačiť