Zelený Merkúr 2024

Zelený Merkúr 2024

Webinár: "Verejná správa na ceste k udržateľnosti"

Webinár: "Verejná správa na ceste k udržateľnosti"

Webinár: "Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky"

Webinár: "Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky"

Projekt „Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov“

Projekt „Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov“

Zelený Merkúr 2022

Zelený Merkúr 2022

Ekoinovačné Slovensko 2021 - "Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo"

Ekoinovačné Slovensko 2021 - "Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo"

Zelený Merkúr 2020

Zelený Merkúr 2020

Ekoinovačné Slovensko 2019 – „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Ekoinovačné Slovensko 2019 – „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Workshop: "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

Workshop: "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

Zelený Merkúr 2018

Zelený Merkúr 2018