Zelený Merkúr 2024

Súťaž Zelený Merkúr sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Súťaž je určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky, rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby, a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu, alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami. Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, tiež iniciatívy s pozitívnym vplyvom na niekoľko etáp životného cyklu, ako aj obchodný a sociálny význam iniciatív. Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach, ako sú Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, Environmentálne označovanie produktov a Zelené verejné obstarávanie.

Vyhlasovateľom súťaže je Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Partnermi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Banskobystrický samosprávny kraj.

Uzávierka prihlášok je 29. 2. 2024. 

Viac informácií a propozície súťaže.

 

Predchádzajúce ročníky:

Zelený Merkúr 2022

Zelený Merkúr 2020

Zelený Merkúr 2018

Vytlačiť