Udržateľná spotreba a výroba    

Udržateľná spotreba a výroba

Informačný list udržateľnej spotreby a výroby obsahuje informácie o efektívnejších výrobných procesoch, ekologickom dizajne či ekologických inováciách. Súčasťou publikácie je aj zoznam kritických surovín s potenciálom lepšieho využívania vo výrobných procesoch.
  EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

EMAS a efektívne využívanie zdrojov

Odpovedá na otázku prečo si zvoliť práve EMAS, výhody a názorne príklady efektívneho využívania zdrojov v podnikoch.
   EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

EMAS a energetické manažérstvo

Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.
   EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

EMAS a ISO 14 001

Čím sa schéma EMAS odlišuje od ISO 14001, príklady na často kladené otázky.
   EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

EMAS a ISO 26 000

Vzťah a implementácia systému EMAS a ISO 26000.
   EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

EMAS a cestovný ruch

Prečo využívať EMAS v cestovnom ruchu a 5 jednoduchých krokov k udržateľnému cestovnému ruchu.