Udržateľná spotreba

Každý deň v živote robíme rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Cieľom tohto videa je umožniť spotrebiteľom lepšie sa informovať a udržateľne konzumovať. Vzdelávacie video o udržateľnej spotrebe vyrobené Európskou komisiou.

Konzumuj udržateľne. Tvoja budúcnosť. Tvoja voľba.

 

EU Ecolabel - environmentálne označovanie produktov

Propagačné video Environmentálnej značky Európskej únie.  Výberom európskej environmentálnej značky kupujete výrobky a služby, ktoré majú znížený vplyv na životné prostredie. Európska environmentálna značka je spoľahlivá a uznávaná v celej Európe.

 

 

EMAS - schéma pre environmentálne manažérstvo a audit 

Aby sa spoločnosti dnes mohli úspešne presadiť na trhu, musia aktívne riešiť ekologické výzvy. Do schémy EMAS sa môžu zaregistrovať orgány a spoločnosti zo súkromného sektora, ako sú veľké korporácie, ale aj malé a stredné podniky.

 

 

Malý a stredný podnik (MSP)  v obehovom hospodárstve

Obehové hospodárstvoje systém, v ktorom sa minimalizujú vstupy zdrojov, odpady, emisie a úniky energie prostredníctvom spomalenia, uzavretia a zúženia cyklov toku materiálu a energie. Možno to dosiahnuť navrhovaním vecí, ktoré dlho vydržia, údržbou, opravami, opätovným používaním, repasovaním, obnovou výrobkov a recykláciou.

 

Obehové hospodárstvo

Čo je to obehové hospodárstvo ? Prečo je dôležité prejsť z lineárneho  modelu hospodárstva na obehové a aké sú benefity prechodu na obehové hospodárstvo ? Všetky odpovede na tieto otázky nájdete v tomto videu.

 

 

EU Ecolabel - environmentálne označovanie produktov

Čo spája čistiace prostriedky, hnojivá a hotely ? Sledujte našu rodinku ako hľadá produkty, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu a zároveň neškodia zdraviu.

 

 

Príklady dobrej praxe pre "zelené" hotely a reštaurácie

Ak hľadáte tipy, ako urobiť váš hotel a reštauráciu ekologickejšou, nenašli ste lepšie miesto. http://www.takeagreenstep.eu je zlatá baňa informácií o tom, ako ušetriť zdroje a prilákať viac klientov. Všetky veľké zmeny začínajú malými krokmi a preto vás vyzývame aby ste s nami urobili prvý zelený krok.