Technické normy v pôsobnosti TK 72 – „Environmentálne manažérstvo“

 

Zoznam platných noriem v pôsobnosti TK 72 – „Environmentálne manažérstvo“ (aktualizácia december 2021)

 

 

 Označenie STN  Názov STN  Dátum vydania Jazyk STN 
STN EN ISO 140001           Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015) 1.4.2016 SK
 STN EN ISO 14004              Systémy manažérstva environmentu. Všeobecné pokyny na implementáciu (ISO 14004: 2016)  1.4.2017  SK
 STN EN ISO 14002-1       Systémy environmentálneho manažérstva. Usmernenie na používanie ISO 14001 týkajúce sa environmentálnych aspektov a podmienok v rámci environmentálnej oblasti. Časť 1: Všeobecne (ISO 14002-1: 2019)            1.3.2021  EN
STN EN ISO 14005    Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na pružný prístup k fázovej implementácii (ISO 14005: 2019)  1.6.2021 SK
 STN EN ISO 14006    Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu (ISO 14006: 2020)  1.8.2020  EN
 STN EN ISO 14007    Environmentálne manažérstvo. Usmernenie na stanovenie environmentálnych nákladov a výhod (ISO 14007: 2019)      1.2.2021  EN
 STN EN ISO 14008    Finančné vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a súvisiacich environmentálnych aspektov (ISO 14008: 2019)    1.2.2021  EN
 STN EN ISO 14015            Environmentálne manažérstvo. Environmentálne posudzovanie miest a organizácií (EASO) (ISO 14015: 2001)   1.5.2003 SK 
 STN EN ISO 14015            Environmentálne manažérstvo. Environmentálne posudzovanie miest a organizácií (EASO) (ISO 14015: 2001)       1.11.2010  SK
 STN EN ISO 14020   Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady (ISO 14020:2000)               1.8.2003  SK
STN EN ISO 14021 Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II) (ISO 14021: 2016)   1.4.2017  SK
 STN EN ISO 14024 Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postupy (ISO 14024: 2018)    1.3.2019  SK
 STN EN ISO 14025 Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Zásady a postupy (ISO 14025 : 2006)   1.4.2008 SK 
 STN EN ISO 14025   Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Zásady a postupy (ISO 14025 : 2006)     1.11.2010  SK
 STN EN ISO 14025   Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Zásady a postupy (ISO 14025 : 2006)     1.9.2013  SK
 STN EN ISO 14026   Environmentálne značky a vyhlásenia. Zásady, požiadavky a usmernenia na komunikáciu informácií o stopách (ISO 14026: 2017)     1.4.2019  EN
 STN P CEN ISO/TS 14027                      Environmentálne značky a vyhlásenia. Vypracovanie pravidiel skupín produktov (ISO/TS 14027: 2017)    1.8.2018  EN
 STN EN ISO 14031    Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny (ISO 14031: 2021)   1.12.2021  9*
 TNI ISO/TR 14032   Environmentálne manažérstvo. Príklady hodnotenia environmentálneho správania (EPE)    1.1.2004  SK
 STN EN ISO 14034 Environmentálne manažérstvo. Verifikácia environmentálnej technológie (ISO 14034: 2016)   1.4.2019  EN
 STN EN ISO 14040  Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040: 2006)   1.8.2007  SK
STN EN ISO 14040  Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040: 2006)   1.4.2021  EN
 STN EN ISO 14044   Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)   1.8.2007  SK
 STN EN ISO 14044   Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)   1.6.2019  SK
 STN EN ISO 14044   Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006)   1.4.2021  EN
 STN EN ISO 14045    Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie environmentálnej výkonnosti systémov produktu. Princípy, požiadavky a pokyny (ISO 14045: 2012)       1.12.2013  EN
 STN EN ISO 14046   Environmentálne manažérstvo. Vodná stopa. Princípy, požiadavky a usmernenia (ISO 14046: 2014)  1.12.2018  SK
STN P ISO/TS 14048 Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Formát dokumentácie údajov      1.4.2004  SK
TNI ISO/TR 14049 Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Príklady používania ISO 14041 pri definovaní cieľa a predmetu a inventarizačnej analýze    1.9.2001  SK
STN ISO 14050 Environmentálne manažérstvo. Slovník     1.2.2000  SK
STN EN ISO 14050           Environmentálne manažérstvo. Slovník (ISO 14050: 2020)  1.2.2021  9*
STN EN ISO 14051   Environmentálne manažérstvo. Nákladové účtovníctvo materiálového toku. Všeobecný rámec (ISO 14051: 2011)     1.8.2012  SK
 STN EN ISO 14052  Environmentálne manažérstvo. Nákladové účtovníctvo materiálového toku. Návod na praktické implementovanie v dodávateľskom reťazci (ISO 14052: 2017)   1.4.2019  9*
 STN 83 9060         Návod ako venovať pozornosť environmentálnym záležitostiam v normách na produkty  1.5.2010  SK
TNI ISO/TR 14062     Environmentálne manažérstvo. Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku              1.6.2004  SK
STN EN ISO 14063     Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO 14063: 2020)    1.12.2021  SK
 STN EN ISO 14064-1    Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1: 2018)  1.2.2020  SK
 STN EN ISO 14064-2 Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií a zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2019)        1.2.2021  SK
 STN EN ISO 14064-3           Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na overovanie a validáciu výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2019)  1.2.2021  SK
STN EN ISO 14065   Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013)   1.11.2013  SK
 STN EN ISO 14067 Skleníkové plyny. Uhlíková stopa výrobkov. Požiadavky a pokyny na kvantifikáciu (ISO 14067: 2018)  1.3.2019  EN
 STN P CEN ISO/TS 14071   Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Procesy kritického preskúmania a kompetentnosť preskúmavateľov. Dodatočné požiadavky a pokyny k ISO 14044: 2006 (ISO/TS 14071: 2014)                1.10.2016  EN
 STN EN ISO 14090 Adaptácia na zmenu klímy. Zásady, požiadavky a pokyny (ISO 14090: 2019)   1.8.2020  SK
STN EN ISO 14091        Adaptácia na zmenu klímy. Usmernenie na posúdenie zraniteľnosti, vplyvov a rizika (ISO 14091: 2021) 1.7.2021 9*
 9* - spôsob prijatia oznámením

 

Vytlačiť