Panel nástrojov pre obehové hospodárstvo

Predstavujeme súbor nástrojov projektu MOVECO zameraných na podporu prechodu na obehové hospodárstvo. Táto kombinácia rôznych nástrojov a materiálov zlepšuje kapacitu výskumu a vývoja, organizácií na podporu podnikania, verejných orgánov naštartovať implementáciu obehového hospodárstva v krajinách Dunajského regiónu a podporuje jeho potenciál pre udržateľný hospodársky rast.

 

Informačné nástroje

Brožúra „Tvoj odpad je môj poklad“ – dobré príklady z obehového hospodárstva v krajinách Dunajského regiónu

Informačný list „Informácie o obehovej ekonomike“ – vysvetľuje pojem obehové hospodárstvo, jeho princípy, zásady a myšlienkové školy

Informačný list „Obehová ekonomika: Pojmy a definície“ – vysvetľuje tri ekonomické modely týkajúce sa obehového hospodárstva a základnú terminológiu

Informačný list „Podporné nástroje pre obehovú ekonomiku“ – obsahuje odkazy na rôzne normy a príručky, certifikačné schémy a zaujímavé portály o obehovom hospodárstve

„Kontrolný zoznam na podporu MSP“ – interaktívny nástroj samohodnotenia, vďaka ktorému vie spoločnosť zistiť stav uplatňovania princípov obehového hospodárstva a kroky potrebné na prechod na nový obehový model

Kvalifikačné nástroje

Príručka „Princípy cirkulárnej ekonomiky – popis princípov obehového hospodárstva definovaných normou BS 8001:2017 a organizáciou Ellen MacArthur Foundation

Príručka „Podnikateľské modely založené na cirkulárnej ekonomike“popis 5 biznis modelov založených na obehovom hospodárstve, návod na prípravu workshopu ako aj niekoľko prípadových štúdií

Vytlačiť