EURÓPSKA ENVIRONMENTÁLNA INFORMAČNÁ A MONITOROVACIA SIEŤ - Eionet

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jej členských a spolupracujúcich krajín a zahŕňa viac ako 500 inštitúcií po celej Európe. EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Preto agentúra EEA úzko spolupracuje s národnými kontaktnými bodmi (NFP), ktoré obvykle zastávajú environmentálne agentúry albo ministerstvá životného prostredia v členských krajinách.

Prostredníctvom siete Eionet zhromažďuje EEA informácie o životnom prostredí jednotlivých krajín, pričom sa sústreďuje na dodávanie včasných a vysoko kvalitných údajov overených na národnej úrovni. Tieto dáta sú sprístupnené na stránke EEA a tvoria základ integrovaných environmentálnych hodnotení a poznatkov. Slúžia na podporu procesov environmentálneho riadenia, tvorby a hodnotenia environmentálnej politiky a účasti občanov na národnej, európskej a celosvetovej úrovni.

Sieť Eionet tvorí samotná EEA, národné inštitúcie z členských a spolupracujúcich krajín EEA a Európske tematické centrá (ETC). Národné inštitúcie spolu s organizáciou NFP tvoria národné uzly siete Eionet. Odborníci z národných inštitúcií spolupracujú v 13 Eionet skupinách (Eionet groups) na rôzne environmentálne témy. Eionet skupiny nahradili od 1. januára 2022 pôvodné Národné referenčné centrá (NRC) v rámci procesu modernizácie siete Eionet. Tematicky rozsiahlejšie Eionet skupiny majú zriadené aj podskupiny, tzv. tematické skupiny (thematic groups). ETC tvoria konzorciá inštitúcií zaoberajúce sa špecifickými environmentálnymi témami. NFP sú zodpovedné za koordináciu aktivít siete Eionet na národnej úrovni, rozvíjanie a udržiavanie národnej siete, identifikáciu národných informačných zdrojov, zhromažďovanie a poskytovanie údajov a informácií, pomáhajú EEA analyzovať a šíriť informácie užívateľom v krajine.

Ďalšími dôležitými partnermi a poskytovateľmi informácií EEA sú európske a medzinárodné organizácie, napríklad Štatistický úrad (Eurostat) a Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Environmentálny program OSN (UNEP), Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Eionet skupiny

 • Biodiversity and ecosystems 1 – Integration of knowledge for policies
 • Biodiversity and ecosystems 2 – Cumulative pressures and solutions
 • Circular economy and recource use
 • Climate change impacts, vulnerability and adaptation
 • Climate change mitigation and energy systems group
 • Communication
 • Data technologies and digitalization
 • Food systems
 • Foresight
 • Human health and the environment
 • Land systems
 • Mobility systems
 • State of environment

 

 

 

Vytlačiť