Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

Pomáha krajinám strednej a východnej Európy s implementáciou princípov Bazilejského dohovoru. Svoju aktívnu činnosť začalo v roku 1997 a odvtedy zorganizovalo okolo tridsať regionálnych workshopov, koordinovalo národné a regionálne projekty a inú poradenskú činnosť pre tieto krajiny. Centrum sa pravidelne zúčastňuje na spolupráci medzi regionálnymi centrami Bazilejského a Štokholmského dohovoru.

Bazilejský dohovor o cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov a ich zneškodnení má tri hlavné ciele:

  • minimalizovať tvorbu nebezpečného odpadu
  • zneškodňovať odpad čo najbližšie k miestu kde vznikol
  • minimalizovať cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu

Dva hlavné piliere Bazilejského dohovoru sú:

  • kontrolný systém cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
  • environmentálne vhodné zneškodnenie nebezpečného odpadu

Ďalšie informácie o činnosti Regionálneho centra Bazilejského dohovoru nájdete na https://bcrc.sazp.sk/

Dana Lapešová RNDr.
vedúca oddelenia Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
02 32131617, 0905 968146
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
02 32131615, 0905 887068
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  

Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér RCBD 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, oddelenie Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
02 32131627, 0908 911343
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky