• Travel Slovakia – oficiálny, propagačno-informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorý propaguje Slovensko ako destináciu cestovného ruchu.
 • Sustainable tourism UNWTO – oficiálna webová stránka Svetovej organizácie cestovného ruchu pri Organizácii spojených národov zameraná na udržateľný turizmus.
 • Center for Responsible Travel (CREST) – zodpovedné cestovanie neznamená zastaviť rozvoj alebo zostať doma. Ide o manažment cestovania a destinácií zodpovedným spôsobom,  navrhnúť programy spoznávania a individuálnych ciest, poskytnúť cestujúcim zážitok a zároveň zanechať pozitívnu stopu v ich cieľovom mieste.
 • Cultural Routes – webová stránka kultúrnych ciest, ktoré Rada Európy predstavila v roku 1987. Kultúrne trasy ukazujú dedičstvo rôznych krajín a kultúr Európy, ktoré prispieva k spoločnému a živému kultúrnemu bohatstvu.
 • Cycling Tourism – najväčšia a najznámejšia cyklistická organizácia v Európe, ktorá  zastrešuje cykloturistiku.
 • Czech Tourism – oficiálna agentúra Českej republiky zameraná na propagáciu turizmu v zahraničí a v ČR.
 • Polish Tourism Organisation – oficiálna štátna agentúra podporujúca právnické osoby zaoberajúce sa cestovným ruchom v Poľsku. Organizuje národné stánky na najväčších veľtrhoch cestovného ruchu v Poľsku aj v zahraničí, na ktorých sú vystavovateľmi zástupcovia samospráv.
 • Visit Hungary  –  oficiálna webová stránka Maďarska zameraná na turizmus v Maďarsku.
 • The Austrian Tourist Office – oficiálna webová stránka Rakúska zameraná na poskytovanie aktuálnych informácií pre domácich a zahraničných návštevníkov spolkových krajín Rakúska.  
 • Dolomites UNESCO – oficiálna webová stránka Dolomitov, ktoré UNESCO 26. júna 2009 zaradilo do zoznamu svetového dedičstva kvôli ich jedinečným prírodným, krajinným a kultúrnym hodnotám a ich vedeckému významu z hľadiska výskumu geológie, geomorfológie, krajiny, obyvateľstva, zvykov, tradícií a kultúry.
 • Green Slovenia – oficiálna webová stránka Slovinska zameraná na cestovateľov, ktorí chcú zanechať pozitívny vplyv na svoju destináciu, získať autentický zážitok a počas pobytu pristupovať k navštíveným lokalitám zodpovedne a udržateľne.
 • Germany Travel – oficiálna webová stránka Nemecka zameraná na udržateľný turizmus.  Tí, ktorí cestujú udržateľným spôsobom, nerobia niečo dobré len pre životné prostredie, ale predovšetkým pre seba.
 • The Swiss Tourism Federation – reprezentuje mocný hlas v prospech švajčiarskeho turizmu. Podieľa sa na rozvoji švajčiarskeho cestovného ruchu v oblasti udržateľnosti a tým prispieva k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja (SDG) a Agendy 2030.
 • Whistler – oficiálna webová stránka pre návštevníkov Whistleru v Skalistých horách v Britskej Columbii zameraná na zodpovedný a udržateľný turizmus s cieľom zachovávať prírodné a kultúrne bohatstvo pre ďalšie generácie.
 • Spanish Tourism – oficiálna webová stránka zameraná na udržateľný turizmus, zachovávanie prírodného a kultúrneho dedčstva Španielska.
Vytlačiť