X. ročník medzinárodnej konferencie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

 Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu

 

1. október 2019 (utorok)

1. BLOK: PRÍHOVOR A OCEŇOVANIE VÍŤAZOV SÚŤAŽE ENVIROMESTO 2019

09:00 - 09:30   Registrácia účastníkov

09:30 - 09:45   Otvorenie konferencie
                           Príhovor MŽP SR (JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR)
                           Príhovor SAŽP (RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ, SAŽP)

09:45 - 09:50   Informácie o súťaži - predsedkyňa hodnotiacej komisie
                           (Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková, MŽP SR)

09:50 - 10:00   Príhovory sponzorov cien súťaže (zástupca ZSE, PSS, EkoFond)

10:00 - 10:25    Oceňovanie laureátov a víťazov v súťažných oblastiach A, B, C, D

10:25 - 10:45    Udeľovanie špeciálnych ocenení pre súťažné mestá

10:45 - 11.10     Powerpointové prezentácie víťazných miest (5x5 min.)

 

PANELOVÁ DISKUSIA - Debata víťazných miest o ich zrealizovaných environmentálnych aktivitách

11:10 – 12:30     Zástupcovia víťazných miest, zástupca MŽP SR/SAŽP

12:30 – 13:30    Slávnostný obed

13:30 – 14:00    Priestor pre neformálne rozhovory

 

2. BLOK: OCHRANA OVZDUŠIA

14:00 - 14:20    Mesto v centre pozornosti Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia.
                         (Ing. Zuzana Kocúnová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR)

14:20 - 14:40    Zdravé mestá v Českej republike.
                          (Mgr. Petr Hermann, predseda Národnej siete Zdravých miest ČR, Litoměřice)

14:40 - 15:00    Evropský projekt ICARUS: Pohled na kvalitu ovzduší v Brně.
                          (RNDr. Ondřej Mikeš, PhD., Masarykova univerzita, Brno, Centrum pro výzkum toxických látek v prestředí)

15:00 - 15:20    Metódy vyhodnocovania znečisťovania ovzdušia z cestnej dopravy.                      
                          (Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline)

15:20 - 15:40    Indikátory kvality života.
                          (Ing. MUDr. Zuzana Štofková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline)

15:40 - 16:00    Diskusia

16:15 - 17:30     Exkurzia - Malý okruh mestom Žilina so sprievodcom a s výstupom na Burianovu vežu

18:00                Spoločenská večera

 

2. október (streda)

1. BLOK: INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE MESTÁ A ENVIRONMENTÁLNU REGIONALIZÁCIU SR

08:30 - 09:00    Registrácia účastníkov

09:00 - 09:20    Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky - zrod a vývin
                            (RNDr. Jozef Klinda, PhD.)

09:20 - 09:40    Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS)
                            (Ing. Marcela Sláviková, Marián Měrka, SAŽP)

09:40 - 10:00     Informačný systém životné prostredie miest
                            (Mgr. Eva Klemmová Gregušková, SAŽP)

10:00 - 10:20     Kvalita informácii - kvalita života
                           (Ing. Beáta Vaculčíková, SAŽP)

10:20 - 10:30     Prestávka

 

2. BLOK: VÝZNAM LOKÁLNYCH ENVIRONMENTÁLNYCH DÁT PRE LEPŠIE ROZHODOVANIE SAMOSPRÁV ( 3 OKRÚHLE STOLY)

10:30 - 12:00     Okrúhly stôl č.1: Environmentálna regionalizácia SR
                           (Ing. Marta Slámková, SAŽP, Bc. Tomáš Mičík, SAŽP)

                           Okrúhly stôl č.2: Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS)
                           (Ing. Marcela Sláviková, SAŽP, Marián Měrka, SAŽP)

                            Okrúhly stôl č.3: Informačný systém životného prostredia miest
                            (Mgr. Eva Klemmová Gregušková, SAŽP, Ing. Beáta Vaculčíková, SAŽP)

12:00 - 13:00     Obed

 

3. BLOK: PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

13:00 - 13:20    Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu - príklad ČOV Rakytovce
                          (Mgr. Štefan Jančo, Ekopolis, Banská Bystrica; Mgr. Slavomíra Vogelová, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s)

13:20 - 13:40    Pešibus
                          (Mgr. Ivan Putiška, Nováky)

13:40 - 14:00    BikeKIA - Bike sharing s podporou KIA Motors
                          (Mgr. Ľuboš Slebodník, Mestký úrad Žilina)

14:00 - 14:20    Diskusia

14:20 - 15:00    Závery konferencie

 

 zmena programu vyhradená

Informačná lišta a logá národného projektu

Vytlačiť