ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Podpora biodiverzity v mestách

 

PROGRAM KONFERENCIE
18. október 2022
KOŠICE (Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice)

 

Moderátor: Bc. Tomáš Mičík, Slovenská agentúra životného prostredia

9:00  – 9:30          Registrácia účastníkov

9:30 –  9:40          Otvorenie konferencie
                               Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková, Národný koordinátor Karpatského dohovoru, Ministerstvo životného prostredia SR
                               RNDr. Timotej Brenkus, riaditeľ sekcie environmentalistiky, Slovenská agentúra životného prostredia

 9:40 –   10 :00    Ropucha zelená a jej ochrana
                               Ing. Marta Hrešová, Štátna ochrana prírody SR, RCOP Prešov

 10:00 –  10: 20    Život ropuchy zelenej v meste Košice
                               RNDr. Monika Balogová, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 10:20 –  10:40     Zdroj vody pre živočíchy v mestách
                               MVDr. Zdenko Lipták – Pangea, Košice

 10:40 – 11:00      Prírode blízke riešenia pre odolnejšie mestá                                                 
                                 Príklad transformácie urbánnych jazierok a fontán
                               Mgr. Erika Igondová, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

 11:00 – 11:20       Význam mokradí v mestskom prostredí
                               Ing. Mária Garčárová, Slovenská agentúra životného prostredia

11:20 – 12:00        Diskusia, záver

12:00 – 13:00        Obed

Zmena programu vyhradená.

Vytlačiť