Seminár Zelená infraštruktúra v sídlach miest - Košice

29. októbra 2020 sa uskutočnil online seminár

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST

 

Program:

Vertikálne a strešné záhrady a ich využiteľnosť v mestskom prostredí v okolí Košíc.pdf

     Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. autorizovaný krajinný architekt Sobola, s.r.o.

Vplyv verejných priestorov na kvalitu bývania v súvislosti s klimatickou zmenou.pdf

     Ing. Peter Pasečný autorizovaný krajinný architekt 2ka, s.r.o.

Pasportizácia plôch zelene v meste Prešov.pdf

     Ing. Petronela Galdunová, Ing. Marián Ličák Mestský úrad Prešov

Udržateľnosť zelených plôch v mestskom prostredí.pdf

     Ing. Peter Vaňo autorizovaný krajinný architekt arch&crafts s.r.o.

Zadržiavanie dažďovej vody v meste a vsakovacie systémy na podporu zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí .pdf

     Ing. Martin Maršalko EKODREN s.r.o.

Mokrade v mestských sídlach.pdf

     Ing. Mária Garčárová Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

Regionálne územné systémy ekologickej stability v Košickom kraji.pdf

     Ing. Marta Slámková Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

 

Závery zo semináru.docx

     Doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD. Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

 

Online výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest.pdf

 

 

Vytlačiť