Seminár Zelená infraštruktúra v sídlach miest - Nitra

12. novembra 2020 sa uskutočnil online seminár

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST

 

Program:

Zelená infraštruktúra v sídlach miest.pdf

     Doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD. Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

Plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry na príkladoch Rakúska a Nemecka.pdf

     Ing. Attila Tóth, PhD. SPU v Nitre Katedra záhradnej a krajinnej architektúry Nitra

Aktuálne výzvy zelenej infraštruktúry pre mesto Nitra.pdf

     Ing. Štefan Lančarič, PhD. Mestský úrad Nitra

Význam využitia a vsakovania dažďových vôd v mestskom prostredí pre podporu zelenej infraštruktúry.pdf

     Ing. Martin Maršalko EKODREN s.r.o.

Úloha mokradí v mestských sídlach.pdf

     Ing. Mária Garčárová Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

Regionálne územné systémy ekologickej stability v Nitrianskom samosprávnom kraji.pdf

     Ing. Marta Slámková Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

 

Závery zo seminára.docx

     Doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD. Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

 

Online výstava Zelená infraštruktúra v sídlach miest.pdf

Vytlačiť