Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

 • 20.05.2021 10:52

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou

 • 20.05.2021 10:52

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora kompostovania v Meste Púchov

Podpora kompostovania v Meste Púchov

 • 20.05.2021 10:50

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

 • 20.05.2021 10:51

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bola výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci a obstaranie technologických zariadení na manipuláciu s odpadom (kolesový...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Udiča

Predchádzanie vzniku BRO v obci Udiča

 • 20.05.2021 10:51

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

 • 20.05.2021 10:48

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 503 záhradných kompostérov s...

Zberný dvor v obci Liešťany

Zberný dvor v obci Liešťany

 • 20.05.2021 10:49

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zavedenie efektívneho zberu vybraných zložiek KO prostredníctvom výstavby zberného dvora, nákupu veľkoobjemových kontajnerov a...

Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou

Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou

 • 20.05.2021 10:50

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO (BRO, DSO, OO textil, olej) na záujmovom území obcí Opatovce nad Nitrou, Kocurany a Sebedražie...

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

 • 20.05.2021 10:49

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

 • 20.05.2021 10:47

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre mesto Ilava

Kompostéry pre mesto Ilava

 • 20.05.2021 10:47

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom

Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom

 • 02.06.2021 16:47

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

 • 20.05.2021 10:45

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

 • 20.05.2021 10:45

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zefektívnenie systému zberu BRKO a zníženie množstva zmesového KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo...

Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

 • 20.05.2021 10:46

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 420 záhradných kompostérov s objemom...

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

 • 20.05.2021 10:44

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie kapacity (668 t/rok) pre triedený zber, ako aj zvýšenie množstva vytriedeného odpadu v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolné Vestenice

Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolné Vestenice

 • 02.06.2021 17:14

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

 • 20.05.2021 10:42

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov

Obstaranie záhradných kompostérov

 • 20.05.2021 10:42

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

 • 20.05.2021 10:43

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča

Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča

 • 02.06.2021 16:35

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie

Kompostéry pre obec Trenčianske Jastrabie

 • 20.05.2021 10:43

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie

Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie

 • 20.05.2021 10:40

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

 • 20.05.2021 10:38

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 780 ks záhradných kompostérov s objemom...

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

 • 20.05.2021 10:41

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bola protipovodňová ochrana intravilánu mesta Brezová pod Bradlom.

Podpora predchádzania vzniku BRKO – kompostéry

Podpora predchádzania vzniku BRKO – kompostéry

 • 20.05.2021 10:39

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p. č. 1419/2

 • 20.05.2021 10:37

Predmetom projektu ukončeného v máji 2019 bolo vybudovanie areálu pre zhodnocovanie BRO v obci prostredníctvom výstavby spevnenej plochy, samostatne stojacej jednopodlažnej haly s oceľovým...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

 • 20.05.2021 10:37

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zabezpečenie efektívneho systému zberu a zhodnocovania BRO formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 t prostredníctvom vybudovania mestskej...

Kompostéry pre obec Vrbovce

Kompostéry pre obec Vrbovce

 • 20.05.2021 10:35

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 20.05.2021 10:36

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 100 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinná prostredníctvom záhradných kompostérov

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinná prostredníctvom záhradných kompostérov

 • 20.05.2021 10:32

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

 • 20.05.2021 10:34

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre obec Trenčianske Stankovce

Kompostéry pre obec Trenčianske Stankovce

 • 20.05.2021 10:35

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 20.05.2021 10:31

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 880 ks záhradných kompostérov s...

Kompostéry pre obec Horné Srnie

Kompostéry pre obec Horné Srnie

 • 20.05.2021 10:30

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov

 • 20.05.2021 10:30

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov

Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov

 • 20.05.2021 10:29

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo vybudovanie a využívanie stokovej kanalizácie v aglomerácii, ktorú tvoria obce Podolie s 1 950 obyvateľmi a obec Očkov s 484 obyvateľmi.

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce

 • 20.05.2021 10:28

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre obec Omšenie

Kompostéry pre obec Omšenie

 • 20.05.2021 10:27

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na územní obcí Púchovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku BRKO na územní obcí Púchovskej doliny

 • 20.05.2021 10:27

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov

 • 20.05.2021 10:25

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 589 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany

 • 20.05.2021 10:25

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec

Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec

 • 20.05.2021 10:28

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 592 ks záhradných kompostérov s...

Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

 • 20.05.2021 10:26

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 610 ks záhradných kompostérov s...