Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO

 • 26.05.2021 13:17

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno

 • 26.05.2021 13:18

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo minimalizovanie vzniku odpadov prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia pre potreby mestskej kompostárne.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

 • 26.05.2021 13:18

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora

 • 26.05.2021 13:21

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

 • 26.05.2021 13:22

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica

Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica

 • 26.05.2021 13:22

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

 • 26.05.2021 13:31

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

 • 26.05.2021 13:23

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostovanie v meste Poltár

Kompostovanie v meste Poltár

 • 26.05.2021 13:25

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

 • 26.05.2021 13:24

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

 • 26.05.2021 13:24

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

 • 26.05.2021 13:23

Zrealizovaním projektu v júni 2019 bola podporená infraštruktúra na zber BRKO v Banskej Štiavnici. Na projekt boli mestskému podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

 • 26.05.2021 13:27

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh

 • 26.05.2021 13:27

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 474 záhradných kompostérov s objemom 1...

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

 • 26.05.2021 13:26

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zabezpečenie odvedenia a čistenia odpadových vôd prostredníctvom výstavby splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke viac ako 34 km a výstavbu...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

 • 26.05.2021 13:28

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostovanie združenia obcí Poltár

Kompostovanie združenia obcí Poltár

 • 26.05.2021 13:29

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 580 ks záhradných kompostérov s...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

 • 26.05.2021 13:29

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 lokalitách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja v celkovej rozlohe...

Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

 • 26.05.2021 13:30

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo odstránenie existujúceho prahu na toku Štiavnica (r. km 10,968) v obci Dudince a vybudovanie celokorytového bezprepážkového sklzu s priečnymi...

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava

 • 26.05.2021 13:28

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo odstránenie existujúcich riečnych prahov na toku Rimava (r. km 17,675; r. km 22,435; r. km 24,984) v obciach Šimonovce, Jesenské a Pavlovce, ako...

Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou

Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou

 • 26.05.2021 13:30

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO pre Mikroregión Východný Hont

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO pre Mikroregión Východný Hont

 • 26.05.2021 13:33

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 470 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš

Zhodnocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš

 • 26.05.2021 13:34

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

 • 26.05.2021 13:34

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová

Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová

 • 26.05.2021 13:35

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor Vyhne

Zberný dvor Vyhne

 • 26.05.2021 13:37

Predmetom projektu ukončeného v januári 2019 bola výstavba zberného dvora, obstaranie strojno-technologického vybavenia a kontajnerov na zber a manipuláciu s vybranými zložkami odpadu (BRO,...