Projektová dokumentácia "Living Lab" Dropie - zrušené