15. Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP v chránenom areály Dropie