Pilotná fáza EF (2013-2017) bola zameraná na tvorbu a testovanie pravidiel pre produkty PEFCRs a aj organizácie OEFSRs. Bolo spustených 27 pilotných programov, kde Európska komisia v spolupráci s viac ako 280 zainteresovanými stranami vypracovala súbor pravidiel a aj podrobný technický návod na hodnotenie environmentálnej stopy produktov v príslušných kategóriách (PEFCRs) ako aj súbor pravidiel na hodnotenie environmentálneho správania sa organizácií v príslušných hospodárskych odvetviach (OEFSRs).

  • Z celkovo 25  spustených pilotných programov, na vypracovanie pravidiel environmentálnej stopy v  kategóriách produktov (PEFCRs), bolo do konečnej fázy posunutých 22 pilotných programov, 3 programy  boli v priebehu pilotnej fázy zrušené:

Batérie a akumulátory.pdf

Dekoratívne farby.pdf

Potrubie pre dodávku teplej a studenej vody

Detergenty do domácnosti

Papierové polotovarové produkty

IT zariadenia.pdf

Koža.pdf

Kovové plechy

Obuv

Výroba fotovoltaickej elektriny

Termálna izolácia

Tričká

UPS (plynulé dodávky energie)

Pivo.pdf

Mliečne výrobky.pdf

Krmivo pre hospodárske zvieratá.pdf

Mäso (hovädzí dobytok, ošípané, ovce)

Olivový olej

Balená voda.pdf

Cestoviny.pdf

Krmivo (pre psy a mačky).pdf

Víno.pdf

Kancelárske potreby- zrušené

Káva- zrušené

 Morské ryby- zrušené

 

 

 

  • Pilotné programy na vypracovanie pravidiel environmentálnej stopy  pre organizácie (OEFSRs) boli spustené a posunuté do konečnej fázy v dvoch hospodárskych odvetviach:

Maloobchodný predaj.pdf

Výroba medi.pdf

Vytlačiť