Webinár: "Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky"

Webinár: "Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky"

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku pripravila informačný webinár za účelom prezentácie aktuálnych informácií o súčasných, ale aj budúcich výzvach k prechodu na obehové hospodárstvo v stavebnom sektore v podmienkach Slovenska. Podujatie sa konalo 5. mája v on-line priestore.

Cieľom webinára bolo ponúknuť všeobecný prehľad o súčasnej, ale aj pripravovanej legislatíve v sektore stavebníctva, poskytnúť informácie o Pláne obnovy a odolnosti, dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky a zároveň poukázať na príklady dobrej praxe a ďalšie dôležité aspekty možnej transformácie tohto sektora v prechode na udržateľné hospodárenie s materiálmi.

 

Program:

Podpora výstavby a obnovy budov z POO, Kristína Korčeková, Sekcia plánu obnovy, Úrad vlády SR

Cesta k obehovému hospodárstvu v stavebnom sektore, Katarína Svatíková, OECD

Legislatíva a pripravované zmeny v stavebných odpadoch v transformácii na obehové hospodárstvo, Ľubomír Ďuračka, Sekcia obehového hospodárstva, MŽP SR

Potenciál DNEP pri prechode stavebného sektora na obehové hospodárstvo, Alena Adamkovičová, Dominika Lorencová, SAŽP

Obnova rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR z pohľadu obehového hospodárstva, Matej Kerestúr, SAŽP

Udržateľnosť a metódy hodnotenia environmentálnych vplyvov v stavebníctve, Adriana Eštoková, TUKE

Zelená dohoda pre budovy z pohľadu cirkulárneho stavebníctva, Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Kritériá kvality a udržateľnosti pri výstavbe a obnove budov - aká je teória a aká prax?, Katarína Nikodémová, Budovy pre budúcnosť

Možnosti využitia stavebného odpadu - príklady dobrej praxe, Lucia Škulcová, CYRKL

Najzelenšia budova na Slovensku - Čo prináša LEED Platinum?, Miloš Polák, CORWIN SK

Vegetačné strechy pre zelenšie a odolnejšie mestá, Branislav Siklienka, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Zachytávanie uhlíka vo výrobe zeleného betónu: princípy a perspektívy, Martin Palou, SAV

Projekt „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“, Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

Obehové hospodárstvo a recyklácia expandovaného polystyrénu v praxi, Marta Strapková, Združenie EPS

Recyklovaný textil, jeho vlastnosti a využitie v stavebnom priemysle, Miroslav Futrikanič, SK-TEX

 

Pozvánka

Program

Záznam

Vytlačiť