Stavebné odpady a odpady z demolácií - výzvy a prležitostí v obehovom hospodárstve  

Obehové hospodárstvo

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú vzhľadom na svoj vysoký potenciál opätovného použitia a recyklácie vrátane možnosti nahradenia primárnych surovín významný prúd odpadov z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života.

One Planet

Udržateľná spotreba a výroba

Leták je venovaný platforme One Planet, ktoré prispieva k naplneniu cieľov Agendy 2030 v oblasti udržateľného rozvoja

Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo  

Udržateľná spotreba a výroba

Leták je venovaný digitálnym inováciam, ktoré predstavujú katalyzátor pre rozvoj obehového hospodárstva.

Udržateľná spotreba a výroba  

Udržateľná spotreba a výroba

Leták udržateľnej spotreby a výroby obsahuje informácie o efektívnejších výrobných procesoch, ekologickom dizajne či ekologických inováciách. Súčasťou publikácie je aj zoznam kritických surovín s potenciálom lepšieho využívania vo výrobných procesoch.

 Udržateľná spotreba a výroba

Udržateľná spotreba a výroba

Leták vysvetľuje, čo je to udržateľná spotreba a aké sú podporné nástroje udržateľnej spotreby v súčasnosti.

 

 Zelené verejné obstarávanie    

Zelené verejné obstarávanie (GPP)

Informačný leták o zelenom verejnom obstarávaní.
 
 Environmentálne označovanie produktov  

Environmentálne označovanie typu I

Informačný leták o význame, možnostiach a postupe získania národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" a európskej environmentálnej značky "Environmentálna značka EÚ".
 EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit


Leták zameraný na základne predstavenie schémy EMAS a rýchly náhľad do systému, jeho princípov a zavádzania schémy v podnikoch.