Environmentálne charakteristiky

 

EURÓPSKE ENVIRONMENTÁLNE CHARAKTERISTIKY GPP

Environmentálna charakteristika je technická špecifikácia, vlastnosť alebo úroveň environmentálneho profilu produktu (tovary, služby, práce), ktorá znižuje jeho negatívny dopad na životné prostredie, v porovnaní s produktom slúžiacim na rovnaký účel.

Environmentálne charakteristiky sú založené na dostupných vedeckých informáciách, prístupe životného cyklu, na súčasných kritériách environmentálnej značky a na informáciách získaných od zainteresovaných strán priemyslu, spoločnosti a členských štátov.

Na úrovni EÚ sú za účelom jednotnej a transparentnej realizácie zeleného verejného obstarávania v celej EÚ vytvorené odporúčané dobrovoľné európske environmentálne charakteristiky pre vybrané skupiny produktov (zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm ):

 

 

Európske environmentálne charakteristiky  GPP sa pravidelne aktualizujú, aby sa zabezpečilo, že budú odrážať najnovší technologický vývoj a vývoj na trhu. Environmentálne charakteristiky pre tieto skupiny produktov sú už neaktuálne avšak sú stále dostupné pre verejnosť (zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm ):

 

 

NÁRODNÉ ENVIRONMENTÁLNE CHARAKTERISTIKY GPP

Na Slovensku máme v súčasnosti vytvorené metodiky pre 4 skupiny produktov, ktoré obsahujú národné environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie. Tie vychádzajú z aktuálnych európskych environmentálnych charakteristík GPP, ktoré vytvára Európska komisia avšak sú prispôsobené na národné podmienky.

Aktuálne znenie národných environmentálnych charakteristík pre zelené verejné obstarávanie:

 

CESTNÁ DOPRAVA
KOPÍROVACÍ A GRAFICKÝ PAPIER
POČÍTAČE A MONITORY
ČISTIACE PROSTRIEDKY A UPRATOVACIE SLUŽBY (INTERIÉROVÉ UPRATOVACIE SLUŽBY)

 

Metodiky sú dostupné aj na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a tiež na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá sa venuje zelenému verejnému obstarávaniu.

 

 

Vytlačiť