1. Deň:

Ing. Zuzana Kocúnová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
01_Mesto a obce v centre pozornoti Stratégie kvality ovzdušia.pdf

Mgr. Petr Hermann, predseda Národnej siete Zdravých miest ČR, Litoměřice
02_Zdravá mestá v Českej republike.pdf

RNDr. Ondřej Mikeš, PhD., Masarykova univerzita, Brno, Centrum pre výzkum toxických látek v prostředí
03_Evropský projekt ECARUS: Pohled na kvalitu ovzduší v Brně.pdf

Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
04_Metódy vyhodnocovania znečistenia ovzdušia z cestnej dopravy.pdf

Ing. MUDr. Zuzana Štofková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
05_Indikátory kvality života.pdf

 

2. Deň:

Ing. Marcela Sláviková, Marián Měrka, SAŽP
01_Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS).pdf

Mgr. Eva Klemmová Gregušková, SAŽP
02_Informačný systém životného prostredia miest.pdf

Ing. Beata Vaculčíková, SAŽP
03_Kvalita informácii - kvalita života.pdf

Mgr. Štefan Jančo, Ekopolis, Banská Bystrica: Mgr. Slavomíra Vogelová, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s
04_Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu ČOV Rakytovce.pdf

Mgr. Ivan Putiška, Nováky
05_Pešibus.pdf

Mgr. Luboš Slebodník, Mestský úrad Žilina
06_BikeKIA - sharing s podporou KIA Motors.pdf

 

Prezentácie sú zverejnené so súhlasom autora.

Vytlačiť