Revitalizácia požiarnej nádrže v SEV Dropie bioremediačnou technológiou a zlepšenie jej adaptačného potenciálu