14. Zakúpenie nového služobného motorového vozidla minimálne strednej triedy v počte 2 ks pre potreby SF EÚ