9. "Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie – Znečistené územia 2019“