Novinky

Svetový deň životného prostredia budeme oslavovať celý jún

Svetový deň životného prostredia budeme oslavovať celý jún

5. 6. 2024

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila pestrý a zaujímavý program. So žiakmi, verejnosťou a  priaznivcami životného prostredia si jeho význam pripomenieme prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít. Odkaz tohto dňa budeme oslavovať počas celého mesiaca.
Kampaň KlímaTYzuj sa ukončí júnová výzva

Kampaň KlímaTYzuj sa ukončí júnová výzva

4. 6. 2024

Žijeme v rýchlom a konzumnom svete, ktorý je charakteristický nadmernou spotrebou takmer vo všetkom. Vráťme sa na chvíľu len o pár rokov späť – spomeňme si na koronakrízu a život počas nej. Korona nás spomalila a ukázala nám, že k životu potrebujeme oveľa menej, ako sme si dovtedy mysleli (zdravie, rodinu, základné suroviny na prežitie v izolácii). Priniesla nádej, že svet už nebude ako pred tým. Želanie, že si ako ľudstvo uvedomíme pravú podstatu bytia a znížime konzumné tlaky na prírodné zdroje a ekosystémy. Krátko po korone však môžeme povedať, že opak je pravdou. Kolotoč sa rozkrútil ešte rýchlejšie, akoby chcel dobehnúť, čo zameškal. 
Pripravujeme 3. ročník Festivalu Zeme

Pripravujeme 3. ročník Festivalu Zeme

30. 5. 2024

Tretí ročník interaktívneho outdoorového podujatia pre školy a verejnosť sa uskutoční 6. - 7. júna v Banskej Bystrici. Počas dvoch dní je pripravený pestrý program so širokým výberom environmentálnych aktivít v prírode, ale aj v kinosále.
Vidieť vodu inak

Vidieť vodu inak

29. 5. 2024

Prečo sú európske vodné systémy pod čoraz väčším tlakom? Ako môžeme všetci spolupracovať na zmene spôsobu, akým sa s vodou hospodári, ako ju využívame a ako si ju vážime? Prečo musíme chrániť prírodu a ekosystémy, ktoré sú jadrom vodného cyklu? Získajme prehľad o riešeniach, ktorých môžeme byť všetci súčasťou.
Verejný odpočet SAŽP

Verejný odpočet SAŽP

24. 5. 2024

Dňa 21.05.2024 sa v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica uskutočnil Verejný odpočet činnosti SAŽP za rok 2023 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001 s nasledovným programom:
Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

22. 5. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.
Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity

Pripomíname si Medzinárodný deň biodiverzity

22. 5. 2024

Medzinárodný deň biodiverzity oslavuje svet už od roku 2000. Je príležitosťou pripomenúť si, aký význam má pre ľudskú spoločnosť aj planétu biodiverzita, teda prírodné bohatstvo zahrňujúce rozmanitosť všetkých génov, druhov i ekosystémov. Biologickú rozmanitosť u nás i vo svete však čoraz viac negatívne ovplyvňujú rôzne faktory. Svoj podiel na úbytku biodiverzity má aj zmena klímy.
V areáli SAŽP pribudla nová pátracia hra o klíme

V areáli SAŽP pribudla nová pátracia hra o klíme

20. 5. 2024

Pozývame verejnosť zapojiť sa do našej pátracej hry (questingu) o klíme a biodiverzite. Hra odhaľuje, že prispieť k zmierneniu zmeny klímy a tvoriť ostrovy života dokáže veľmi jednoducho aj jednotlivec sám.
V Bratislave sa stretávajú šéfovia európskych agentúr životného prostredia

V Bratislave sa stretávajú šéfovia európskych agentúr životného prostredia

16. 5. 2024

Dnes sa v Bratislave začalo 41. zasadnutie vedúcich predstaviteľov Európskej siete agentúr životného prostredia (EPA Network). Zasadnutie, ktoré trvá od 16. do 17. mája organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vôbec prvýkrát na Slovensku. V rámci dvojdňového podujatia sa podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba stretne s výkonnou riaditeľkou Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Leenou Ylä-Mononen. Na stretnutí preberú environmentálne témy, obehové hospodárstvo a klimatickú krízu.  
Školenie MOPS v oblasti odpadového hospodárstva

Školenie MOPS v oblasti odpadového hospodárstva

15. 5. 2024

V priebehu mesiacov marec a máj sme boli oslovení obcami na východnom a južnom Slovensku o usporiadanie školení pre miestne občianske a preventívne služby (MOPS) na témy v oblasti odpadového hospodárstva.
Regionálne workshopy venované kvalite ovzdušia

Regionálne workshopy venované kvalite ovzdušia

14. 5. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia pripravili na máj tri workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy sa budú konať 16. 05. v Košiciach, 20. 05. v Žiline a 30. 05. v Banskej Bystrici. 
Pozvánka na Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2023

Pozvánka na Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2023

10. 5. 2024

Pozývame verejnosť na prezentáciu Verejného odpočtu činností Slovenskej agentúry životného prostredia za rok 2023.
Účasť SAŽP na podujatí TalentExpo 2024

Účasť SAŽP na podujatí TalentExpo 2024

7. 5. 2024

TalentExpo veda a technika 2024 bolo podujatie organizované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Príroda nie je odpadkový kôš, upracme ju s Maxom

Príroda nie je odpadkový kôš, upracme ju s Maxom

6. 5. 2024

Jarné obdobie je vhodný čas  vyčistiť prírodu, obľúbené prechádzkové miesto či okolie domu. Zapojte sa do jarného upratovania s Maxom, ku ktorému opäť vyzývajú kolegovia z odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP.
Ministerstvu životného prostredia sa podarilo zachrániť Nórske granty

Ministerstvu životného prostredia sa podarilo zachrániť Nórske granty

2. 5. 2024

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dropie v Zemianskej Olči sa postupne mení na moderné ekocentrum, ktoré bude prínosom pre odborníkov aj širokú verejnosť. Na jeho rozvoj bol vyhradený jeden milión eur z Nórskych grantov. Nečinnosťou bývalého vedenia SAŽP však toto environmentálne stredisko takmer prišlo o peniaze, ktoré sa mali využiť na projekty do konca apríla 2024.