Novinky

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

19. 2. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.
Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

13. 2. 2024

V dňoch 2. - 6. februára 2024 sa konalo ôsme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy. 
Certifikácia v envirovýchove

Certifikácia v envirovýchove

5. 2. 2024

Môže envirovýchovu poskytovať každý? Čo je a čo už nie je envirovýchova? Ako vyzerá, keď sa robí kvalitne? Odpovede na tieto otázky prináša systém certifikácie poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorý nastavuje štandardy pre existujúce a návod pre budúce subjekty pôsobiace v envirovýchove. Manažérom dáva signál, kam smerovať svoju materiálnu či finančnú podporu. Širokej a školskej verejnosti umožňuje zorientovať sa v ponuke aktivít a služieb v tejto oblasti a vybrať si tie kvalitné. 
Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

1. 2. 2024

Pobyt v budovách a tepelný komfort na pracoviskách úzko súvisí so zmenou klímy. Spotreba energie na zabezpečenie ideálnej teploty negatívne prispieva emisiami skleníkových plynov k jej zmene. Zmena klímy zasa svojím extrémnym počasím vplýva na vnútornú klímu v budovách, a teda aj na našu pohodu a zdravie. Ako tento nekonečný kolobeh zastaviť? Niekoľko tipov ponúka vzdelávacia kampaň KlímaTYzuj, ktorej autorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).
Súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny

Súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny

9. 1. 2024

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) vyhlásilo súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny s mottom „V ústrety budúcnosti“.  Toto ocenenie je  sprevádzané zámerom objaviť predovšetkým výrazné a príkladné procesy pri rozvoji a obnove vo vidieckych komunitách a odmeniť ich na základe vybraných hlavných projektov. Sú pritom zohľadňované príslušné východiskové podmienky, ekonomický a sociálno-kultúrny kontext, ako aj normy špecifické pre danú krajinu a jej osobitosti.
Kombináciou dopravy k lepšiemu ovzdušiu

Kombináciou dopravy k lepšiemu ovzdušiu

9. 1. 2024

Najviditeľnejší boom zažíva u nás za posledné roky individuálna cestná doprava, na čele s osobnými autami. Pred 100 rokmi bolo pritom auto raritou, dnes je však spotrebným tovarom. Najmä osobná automobilová doprava sa rýchlo stala dominantnou, autám sa prispôsobujú verejné, mestské a obecné priestory, aj medzimestská infraštruktúra, ktorá ovplyvňuje celkový ráz a rozdelenie krajiny. Týmto spôsobom sa tieto priestory stávajú menej využívateľné širokou verejnosťou. Okrem toho individuálna cestná doprava vplýva na životné podmienky obyvateľov sídel, ovzdušie, okolité ekosystémy a prispieva k zmene klímy.
Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

4. 1. 2024

Prečo sa máme na vykurovanie v domácnostiach pozerať inak? V čom má byť vykurovanie iné ako doteraz? Ako sa ma táto téma týka? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace s vykurovaním vám dá odpoveď nový dokumentárny film, ktorý vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Envirorezort vydal jubilejnú 30. správu o stave životného prostredia

Envirorezort vydal jubilejnú 30. správu o stave životného prostredia

14. 12. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR publikovalo Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022. Stalo sa tak už po tridsiaty raz, čím si envirorezort splnil svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona o životnom prostredí. Každoročné vydávanie tejto správy už tri dekády výrazne prispieva k naplneniu práva občanov Slovenska na informácie o životnom prostredí, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky. Správa hodnotí dosiahnutý pokrok, ale poukazuje aj na nedostatky v rôznych environmentálnych oblastiach.  
Hľadáme víťaza 4. ročníka súťaže Zelený Merkúr

Hľadáme víťaza 4. ročníka súťaže Zelený Merkúr

12. 12. 2023

Až do konca februára budúceho roka sa môžu organizácie a spoločnosti, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou zapojiť do 4. ročníka súťaže Zelený Merkúr. Tá zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom kraji. Súťaž vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Banskobystrickým samosprávnym krajom.
Teplo môjho domova je novou témou medzinárodnej umeleckej súťaže Zelený svet

Teplo môjho domova je novou témou medzinárodnej umeleckej súťaže Zelený svet

8. 12. 2023

Teplo nám prináša útulný komfort, keď vonku mrzne, prináša nám pocit pohody, keď sa vraciame z treskúcej zimy. Teplo domova má pre každého z nás rôzny význam. Nejde však iba o príjemný pocit, ale aj o starostlivosť o zdravie a životné prostredie.
Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

5. 12. 2023

Od počiatkov priemyselnej éry budujeme siete a zariadenia, ktoré nám dodávajú energiu spaľovaním fosílnych palív. Zmena tohto systému si vyžaduje úsilie a čas. Naše súčasné technológie stále nie sú stopercentne schopné využívať obnoviteľné zdroje bez pridania emisií uhlíka. Možno však kľúč k zmene leží nielen v technológiách, ale aj v našich vlastných spotrebiteľských návykoch. K dispozícii máme totiž riešenia, ktoré nám umožňujú efektívnejšie využívať energiu potrebnú pre každodenný život.
Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

1. 12. 2023

Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku, 1. decembra 2023, požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu. Mimoriadna výzva bude totiž otvorená do konca júla 2024.
Oznámenie o zániku postavenia SAŽP ako SO pre OPŽP a OPKŽP

Oznámenie o zániku postavenia SAŽP ako SO pre OPŽP a OPKŽP

1. 12. 2023

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486 z 27. septembra 2023 zaniká  Slovenskej agentúre životného prostredia ku dňu 01.01.2024 postavenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia, pričom všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov súvisiacich s vykonávaním činnosti sprostredkovateľského orgánu opätovne prechádzajú na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

28. 11. 2023

Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri mestá. Národná hodnotiaca komisia ocenila Púchov, Liptovský Mikuláš a Vrútky, ktoré si prevzali ocenenia v čiastkových oblastiach. Celkovým laureátom národného ocenenia sa stala Banská Bystrica.
Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie má vďaka projektu s nórskymi partnermi novú čistiareň odpadových vôd a dažďovú záhradu

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie má vďaka projektu s nórskymi partnermi novú čistiareň odpadových vôd a dažďovú záhradu

22. 11. 2023

Od roku 2021 prebieha v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie implementácia projektu z programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Klíma). V rámci neho má zariadenie v Zemianskej Olči na juhozápade Slovenska prejsť revolučnou premenou na modelové centrum pre zmenu klímy, nazývané aj Living Lab Dropie.