4. Tech. – organiz.zabezpečenie ôsmich seminárov..., Tech. – organiz. zabezpečenie medzinárodnej konferencie ..., Tlmočenie počas medzinárodnej konferencie ... a nformačný 3-dňový seminár (CITTES)