Prinášame inšpirujúce príklady zo Slovenska a zahraničia, ktoré predstavujú unikátne krajinné, prírodné, kultúrne, historické, tradičné, religiózne, či duchovné hodnoty. Tieto hodnoty sú v symbióze s udržateľným a zodpovedným cestovným ruchom a s rozvojovými aktivitami na miestnej a národnej úrovni.