CASRI – nový projekt SAŽP financovaný z programu Horizon Europe

03.08.2023
CASRI – nový projekt SAŽP financovaný z programu Horizon Europe

CASRI je nový schválený projekt Slovenskej agentúry životného prostredia, odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce, financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Horizon Europe, financujúceho projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Cieľom je identifikovať a koordinovať potreby výskumu a inovácií v oblasti životného prostredia a  udržateľnosti. Konzorcium projektu CASRI je tvorené 18 partnermi z rôznych štátov v rámci Európy. Medzi špičkové inštitúcie v danom konzorciu patria napr. Európska environmentálna agentúra, UBA (Nemecko), SYKE (Fínsko), ISPRA (Taliansko), PBL (Holandsko), FOEN (Švajčiarsko) a viaceré ďalšie. Projekt sa bude realizovať od budúceho roku po dobu 32 mesiacov.

Viac informácií o skupine a projekte tu: https://epanet.eea.europa.eu/reports-letters/epa-network-interest-group-on-citizen-science/interest-group-on-sustainability-research-and-solutions-epas.

Fotogaléria

Foto:Stretnutie partnerov IG EPAS v Bruseli (Belgicko)
Foto:Stretnutie partnerov IG EPAS v Bruseli (Belgicko)

Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Vieme, čo jeme?

11. 4. 2024

Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.