Vieme, čo jeme?

11.04.2024
Vieme, čo jeme?

Jesť musíme všetci. Vieme však, aký vplyv má jedlo na zmenu klímy a naopak? Pestovanie, výroba, ale aj zneškodnenie potravín má veľkú uhlíkovú stopu, ktorou negatívne prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy zase vplýva spätne na kvalitu a množstvo potravy, na našu schopnosť vypestovať si dostatok jedla. Na poľnohospodárske účely využívame viac zeme než kedykoľvek predtým, a ak nezmeníme svoje konzumné návyky a systém produkcie potravín, nárast populácie bude dopyt po pôde len zvyšovať.

Obyvateľ zemegule spotrebuje za deň priemerne 2 940 kcal, čo je 1,3-krát viac než odporúčaná denná dávka. Na to, aby sa vyrobilo takéto množstvo jedla, musíme dostať z každého jedného hektára pôdy čo najviac potravy. Intenzívna poľnohospodárska výroba (najčastejšie v podobe obrovských monokultúr) má za následok úbytok lesov, lúk a mokradí, vyžaduje si väčšie zapojenie mechaniky, ktorá zhutňuje pôdu a  je poháňaná fosílnymi palivami, a tiež väčšie objemy hnojív a pesticídov, ktoré sú zdrojom znečistenia a ubližujú opeľovačom.

Typickým príkladom intenzívneho poľnohospodárstva je produkcia palmového oleja. Ten sa nachádza takmer vo všetkom, obsahuje ho takmer 50 % balených produktov, ktoré nájdeme v obchodoch: v potravinách, kozmetike či dokonca v čistiacich prostriedkoch. Používa sa tiež v krmive pre zvieratá a ako biopalivo v mnohých častiach sveta. Problémom palmového oleja je ale množstvo emisií, ktoré sa v súvislosti s jeho pestovaním uvoľňujú. Vyklčovaním jedného hektára lesa sa do ovzdušia uvoľní až 174 ton oxidu uhličitého. Sprievodným javom masového pestovania palmy olejnej sú rozsiahle lesné požiare, masívne využívanie pesticídov, ničenie biotopov ohrozených druhov. Taktiež dochádza k častému porušovaniu ľudských práv lokálnych komunít, ktoré sa stavajú na odpor voči tejto aktivite. 

Globálny obchod, rastúca spotreba exotických potravín či požiadavky na celoročnú dostupnosť obľúbených plodín, majú za následok zintenzívňovanie dopravy a predlžovanie dodávateľských reťazcov. To má na svedomí veľkú spotrebu fosílnych palív, energií a ochranných obalov. Najväčším paradoxom stále ostáva fakt, že sa 40 % vyrobeného jedla nikdy nezje. Každú sekundu sa vyhodí ekvivalent šiestich smetiarskych áut s jedlým odpadom. Často končí na skládkach, kde sa pri rozklade uvoľňuje škodlivý metán.

Produkcia potravín je veľkým prispievateľom ku zmene klímy. Jadrom problému je jeho lineárna povaha: brať, vyrábať, plytvať. Od výroby po spotrebu, cez balenie, až po prepravu a likvidáciu, sú potraviny zodpovedné za jednu tretinu (35 %) antropogénnych emisií skleníkových plynov. Potravinový systém je ich najväčším producentom, má teda najväčšiu uhlíkovú stopu zo všetkých sfér a odvetí našej spoločnosti. 

Riešením by mohlo byť obehové hospodárstvo, v ktorom sa pri výrobe potravín životné prostredie skôr regeneruje ako znehodnocuje, jedlé časti sú zdravé a kompostujú sa. Existujú rôzne spôsoby, ako využívať pôdu, zlepšiť jej stav a úrodnosť, a zároveň aj obmedziť vplyv na zmenu klímy. Jedným z nich je tzv. regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré minimalizuje chémiu, vyhýba sa monokultúrnemu pestovaniu, využíva krycie plodiny, obmedzuje používanie ťažkých strojov a techniky. Pozitívnym príkladom sú tiež tzv. Ekoschémy, ktoré majú za cieľ podporovať poľnohospodárov praktizujúcich udržateľné hospodárenie. 

Pokúsme sa riadiť heslom:  Jem, čo viem…, kde a akým spôsobom sa potravina vypestovala alebo vyrobila, čo obsahuje, ako sa k nám prepravila, aký má obal, aký odpad z nej vznikne. To všetko nám hovorí o jej vplyve na životné prostredie a zmenu klímy. Svojím spotrebiteľským prístupom v obchodoch, uprednostňovaním nebaleného a sezónneho ovocia a zeleniny, produktov ekologického poľnohospodárstva, nakupovaním od miestnych pestovateľov, tak môžeme prispieť k zmene neudržateľného potravinového systému na udržateľný.  Aj v tomto prípade platí, že lokálnosť je naša budúcnosť.

Výzva na apríl: S burinou do kuchyne

Príroda nám dáva omnoho viac ako si myslíme. Zaraďte do svojho jedálnička divé rastliny a buriny. Vyskúšajte nové chute, ktoré obohatia stravu. Viaceré sú liečivé a obsahujú množstvo vitamínov a minerálnych látok. Nie všetky sú však jedlé. Naučte sa ich rozlišovať, pýtajte sa starších, hľadajte informácie v knihe či na internete. Ale hlavne, pozorujte prírodu. 

Postup výzvy:

  1. V obchode, ktorý ponúka sama príroda, si nazbierajte divo rastúce bylinky alebo jedlé burinky. 
  2. Použite tieto ingrediencie na prípravu jednoduchých jedál (napr. šalátu, nátierky, sušienok, polievky, pesta, sirupu, korenia). Buďte kreatívny.
  3. Odfoťte nám svoju obľúbenú prísadu z jedlej prírody. Pochváliť sa môžete aj vlastným receptom.

Viac informácií o výzve sa dozviete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/jem-co-viem

Foto: Jana Rajnohová


Ďalšie novinky

Participatívne stretnutie v Púchove

16. 4. 2024

Participatívne stretnutie v Púchove

V divadelnej sále mesta Púchov sa 12. apríla 2024 uskutočnilo participatívne stretnutie k tvorbe Stratégie adaptácie  mesta Púchov. Stretnutia sa zúčastnili zainteresované strany mesta Púchov a pracovníci SAŽP. Stratégiu adaptácie spracováva  ako pilotný projekt SAŽP v rámci plánu hlavných úloh. Ide o implementáciu metodiky, ktorá bola  vypracovaná v roku 2023. Slovenská agentúra životného prostredia si vybrala mesto Púchov ako aktívnu samosprávu v oblasti životného prostredia a ako dvojnásobného víťaza v súťaži ENVIROMESTO 2021 a 2023.
Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť  STRABAG s.r.o.

10. 4. 2024

Environmentálne ocenenie Zelený Merkúr si prevzala spoločnosť STRABAG s.r.o.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až sedem firiem, čo je najviac za celú existenciu súťaže. Ocenené organizácie sa v rámci svojho podnikania snažia o rovnováhu medzi ekonomickým záujmami a spoločenskou zodpovednosťou voči životnému prostrediu.
Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

19. 3. 2024

Workshopy zamerané na adaptačné a mitigačné opatrenia pre odolnejšie sídla

Na stránke Living Lab Dropie je od 19. marca 2024 zverejnená séria online workshopov pre samosprávy s cieľom vzdelávať a rozširovať povedomie o adaptačných a mitigačných opatreniach pre zmenu klímy medzi miestnymi aktérmi v  samosprávach, ale tiež medzi laickou verejnosťou.