Certifikácia v envirovýchove

Certifikácia v envirovýchove

Môže envirovýchovu poskytovať každý? Čo je a čo už nie je envirovýchova? Ako vyzerá, keď sa robí kvalitne? Odpovede na tieto otázky prináša systém certifikácie poskytovateľov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorý nastavuje štandardy pre existujúce a návod pre budúce subjekty pôsobiace v envirovýchove. Manažérom dáva signál, kam smerovať svoju materiálnu či finančnú podporu. Širokej a školskej verejnosti umožňuje zorientovať sa v ponuke aktivít a služieb v tejto oblasti a vybrať si tie kvalitné. 

V roku 2019 vznikla medzirezortná pracovná skupina pod koordináciou Slovenskej agentúry životného prostredia, tvorená zástupcami štátnych a mimovládnych organizácií z rôznych rezortov a samosprávnych krajov. Hlavnou náplňou práce bola a je príprava systému certifikácie. Skupina postupne vypracovala kritériá kvality EVVO a nastavila základné procesy tak, aby každý, kto v envirovýchove pôsobí, mohol byť transparentne posúdený. 

Tento rok spoločne spúšťame pilotný ročník certifikácie a pri tejto príležitosti organizujme informačný webinár pre všetkých poskytovateľov EVVO na Slovensku. Uskutoční sa 13. 2. 2024 o 10.00 hod prostredníctvom platformy MS TEAMS. 

Pozrite si program webinára a v prípade záujmu vyplňte online prihlasovací formulár.

Tešíme sa na vás.

Ďalšie novinky

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

19. 2. 2024

EKOKÓDEX SAŽP – výsledky a plány

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 sme preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.
Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

13. 2. 2024

Stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na prepravu nebezpečného odpadu

V dňoch 2. - 6. februára 2024 sa konalo ôsme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zamerané na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy. 
Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

1. 2. 2024

Krotíme plytvanie energiami na pracovisku

Pobyt v budovách a tepelný komfort na pracoviskách úzko súvisí so zmenou klímy. Spotreba energie na zabezpečenie ideálnej teploty negatívne prispieva emisiami skleníkových plynov k jej zmene. Zmena klímy zasa svojím extrémnym počasím vplýva na vnútornú klímu v budovách, a teda aj na našu pohodu a zdravie. Ako tento nekonečný kolobeh zastaviť? Niekoľko tipov ponúka vzdelávacia kampaň KlímaTYzuj, ktorej autorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).